Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 02.07.2009 11:44:53 

Stop ubližovaniu zvierat !!!

 

a kampane !!! 

 

ZACHRÁŇTE DELFÍNY !!!

 

 

Delfín

AHOJTE, VOLÁM SA PEDRO A DOZVEDEL SOM SA TU O HROZNÝCH VECIACH, KTORÉ SA DEJÚ S DELFÍNMI A ĎALŠÍMI MORSKÝMI CICAVCAMI. TISÍCE DELFÍNOV A MALÝCH VEĽRÝB SÚ LOVENÉ A BRUTÁLNE ZABÍJANÉ. VIDEO SI MôŽTE POZRIEŤ TU http://www.glumbert.com/media/dolphin NEVHODNÉ PRE SLABŠIE POVAHY ! (priznám sa, ja (Katka) som si to radšej nepozrela a ani nepozriem) ZOZBIERAL SOM UŽ 450 000 PODPISOV. TREE NATION MI PONÚKLI POMOC VYTVORENÍM TEJTO PETÍCIE.AK BUDEM MAŤ DOSŤ PODPISOV, POŠLEM ICH VLÁDE JAPONSKA. NAVYŠE, ZA KAŽDÝCH 100 PODPISOV SA VYSADÍ JEDEN STROM V NIGÉRIÍ. TEDA AK SA PODPÍŠETE, PODPORÍTE DVE VECI NARAZ !

http://www.tree-nation.com/community/petition.php?id=20 

Ď A K U J E M E !                                   ZDROJ: www.priateliazvierat.sk


 
http://www.slobodazvierat.sk/Peticie.2.0.html

ak chcete podporiť niektorú z nižšie uvedených petícií kliknite hore

ZÁLEŽÍ TI NA ZVIERATÁCH ??

Táto petícia, adresovaná Organizácii spojených národov (OSN), požaduje prijatie VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE O OCHRANE ZVIERAT. Obsah Deklarácie zostavila Svetová organizácia na ochranu zvierat WSPA a bola oficiálne predložená 8. júna 2006 v Londýne. Podpísanie Deklarácie podporilo viac ako 300 ochranárskych organizácií zo 110 krajín sveta. Ústredným bodom Univerzálnej deklarácie je, aby zvieratám bol všeobecne priznaný štatút cítiacich bytostí, schopných vnímať bolesť a utrpenie, a aby sa tak otázky ochrany zvierat stali súčasťou sociálneho rozvoja národov vo svete.

Na globálne problémy potrebujeme globálne riešenia!!

  • Priemyselný chov zvierat je v súčasnosti zodpovedný za najväčšiu mieru utrpenia zvierat vo svete – ide o 4 miliardy cicavcov a 55 miliárd kusov hydiny využívaných ročne na produkciu mäsa, mlieka a vajec. Väčšina týchto zvierat je chovaná vo veľmi zlých podmienkach, kde zostávajú ich potreby úplne nepovšimnuté.
  • Odhaduje sa, že na Zemi žije takmer miliarda túlavých psov a mačiek, trpiacich hladom, chorobami, zanedbaním alebo nehumánnou hromadnou likvidáciou.
  • Podobne asi miliarda kopytníkov (kone, osly) v rozvojových krajinách, ktoré sa využívajú pre prácu v poľnohospodárstve alebo miestnej doprave, žije bez akejkoľvek ochrany a veterinárnej starostlivosti.
  • Ani voľne žijúce zvieratá nie sú chránené od krutosti ilegálneho a nehumánneho obchodu, sú zabíjané, odchytávané, transportované a väznené v zlých podmienkach – tento čierny trh má ročne obrat až 10 miliárd dolárov.

Globálne poznanie zvierat a ich potrieb nebude viesť len k ochrane zvierat. Je to tiež cesta k zlepšeniu zdravia ľudí, sociálnemu rozvoju a ekologickej rovnováhe...

Univerzálna deklarácia o ochrane zvierat je doteraz najväčšou globálnou iniciatívou tohto druhu a znamená míľový krok v našej práci k vytvoreniu slobodného sveta bez krutosti a utrpenia miliónov zvierat.

...Pretože nám na zvieratách záleží...

Pridajte sa k nám, podpíšte petíciu za prijatie Univerzálnej deklarácie o ochrane zvierat. Ďakujeme.

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE CHOVU KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT NA KLIETKOVÝCH FARMÁCH

Na svete sa každoročne zabije asi 40 miliónov divožijúcich nedomestikovaných zvierat, ktoré sú označované ako „kožušinové“. Ich krátky život plný utrpenia a stresu končí bolestnou smrťou. Na Slovensku sa tieto zvieratá chovajú na farmách v klietkach s podlahou 40 x 80 cm pre párik norkov a 0,8 x 1 m pre líšku. Zvieratá natlačené v malých klietkach žijú v nepretržitom strese. Zúfalo sa snažia naplniť svoje prirodzené potreby, čo však na farmách nie je možné. Dôsledkom je frustrácia, stereotypné správanie, agresivita, kanibalizmus, požieranie mláďat. Zvieratá sú selektované a neprirodzene krížené, kvôli čomu sa u nich prejavujú rôzne vrodené poruchy: rodia sa hluché, slepé, zmrzačené a sporuchami imunity. V období skožkovania sú drasticky zabíjané elektrickým prúdom, výfukovými plynmi alebo zlomením väzov.

Podporte svojím podpisom zákaz chovu týchto krásnych zvierat v krutých podmienkach fariem a ich zabíjanie v mene zbytočného luxusu.


 

PETÍCIA ZA SKONČENIE

PRIEMYSELNÉHO CHOVU BROJLEROV

Každoročne sa na Slovensku odchová 40 000 000 brojlerových kurčiat.

V rámci krajín EÚ sú to 4 miliardy. Všetky sú chované v preplnených halách, v ktorých do hmotnosti 2,5 kg musia dorásť za 6 týždňov, čo je 2x rýchlejšie ako prirodzený rast. V dôsledku rýchleho vývinu svaloviny a pomalšieho vývinu kostí a vnútorných orgánov trpia mnohými ochoreniami a deformáciami. Často nie sú schopné dôjsť ku kŕmidlu a napájačke a hynú od hladu, alebo ušliapané. Na Slovensku a ani v EÚ neexistuje legislatíva, ktorá by stanovovala minimálne podmienky chovu brojlerov. Podporte jej prijatie svojim podpisom.

PETÍCIA ZA ZASTAVENIE KOMERČNÉHO LOVU TULEŇOV

Kanadská vláda povolila vyvraždenie takmer milióna tuleňov v priebehu nasledujúcich troch rokov na pobreží Newfoundlandu a Labradoru. Celkový počet zvierat, ktoré sú odsúdené na smrť je 975 000 tuleňov grónskych a 30 000 tuleňov mechúrnatých. Kanada jasne deklarovala svoj plán zredukovať počty tuleňov a súčasne vytvoriť dopyt po ich kožušinách. Lovci ubíjajú zvieratá na smrť tupou palicou alebo pomocou hakapiku - nástroja podobného sekáčiku na ľad, hneď ako začnú tulenie mláďatá vo veku približne dvoch týždňov získavať jemnú srsť. Podľa nezávislých veterinárnych štúdií je až 42% odlovených tuleních mláďat brutálne stiahnutých z kože zaživa. Vládne úrady sa bránia, že lov tuleňov je potrebné zvýšiť kvôli ohrozeniu stavov tresiek v severnom Atlantiku. Pre toto tvrdenie však neexistuje žiadne reálne opodstatnenie. Vedci naopak potvrdili, že skutočným dôvodom zdecimovania stavov tresiek v Atlantickom oceáne je práve neprimeraný rybolov. V skutočnosti sú to teda ľudia a nie tulene, kto spôsobuje vyčerpanie stavov rýb v oceánoch. Nepodporujte tento krutý obchod. Nekupujte kanadské morské produkty ani nijaké výrobky, ktoré by s lovom tuleňov mohli súvisieť. Pridajte sa k celosvetovým protestom proti komerčnému lovu tuleňov a podporte ich zastavenie svojím podpisom na tejto petícii. Ďakujeme.

     


PETÍCIA ZA MAXIMÁLNE 8 HODINOVÚ PREPRAVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Cez celú Európu vrátane Slovenska sú každoročne prepravované milióny živých hospodárskych zvierat na extrémne dlhé vzdialenosti. V kamiónoch sú zvieratá vystavené zbytočnému stresu z nakladania, vykladania, zimy alebo tepla a cestujú natlačené desiatky hodín často bez potravy a vody. Každoročne tranzituje cez Slovensko asi 20 000 kamiónov so živými zvieratami. Zvieratá sú najčastejšie prepravované na bitúnky v krajinách Južnej Európy a na Blízkom Východe, kde je situácia so zaobchádzaním zvierat najhoršia. Každoročne je zo Slovenska vyvezených asi 100 000 živých jahniat na bitúnky v Taliansku a Francúzsku a niekoľko sto kusov plemenného dobytka na Blízky Východ (do Libanonu a Egypta). Súčasné podmienky prepravy zvierat aj v členských krajinách EÚ sú rovnako porušované a podľa vyjadrenia SCAHAW (Vedeckého výboru pre ochranu zdravia a welfare zvierat) spôsobuje transport nad 8 hodín živým zvieratám stres. Preto sa pripájame k ochranárskym organizáciam v Európe a žiadame, aby transport zvierat bol obmedzený na maximálne 8 hodín a nahradený obchodom so živočíšnymi produktami.

Žiadame Ministerstvo poľnohospodárstva SR a Vládu SR o stanovenie časového limitu pre prepravu hospodárskych zvierat na bitúnky na maximálne 8 hodín. Hospodárske zvieratá by mali byť usmrcované čo najbližšie k miestu ich pôvodného chovu.

 

 KAMPANE

Na celom svete sú rôzne kampane...Jednou z organizácií, ktorá sa zaoberá ochranou zvierat v zajatí je EAZA.Je to organizácia so sídlom v Amsterdame, ktorá vznikla v roku 1988 a ako som už podotkla, záleží jej na zvieratách, pretože pomáha technicky, materiálne a ako-tak aj finančne vylepšiť podmienky pre zvieratá, ktoré sú chované v zajatí.Táto organizácia má zatiaľ 305 členov z 34 krajín, čo podľa mňa nie je veľa.EAZA znamená European Association of Zoos and Aquaria, čo v preklade je Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií.

Kampaň proti lovu divých zvierat v afrických štátoch

EAZA Bushmeat Campaign 2000/2001

Kampaň byla zaměřena na zastavení nekontrolovatelného vybíjení vzácných a ohrožených druhů zvířat z tropických pralesů Afriky za účelem zisku. V posledních deseti letech prudce stoupla intenzita lovu, a to díky zpřístupnění odlehlých částí tropických pralesů pomocí sítě silnic, vybudovaných dřevařskými a těžařskými společnostmi. Po těchto silnicích jsou ročně dopravovány statisíce tun masa divokých zvířat včetně lidoopů, slonů či antilop. Toto maso se prodává ve městech na tržištích, je také dodáváno dělníkům společností, které rabují tropické pralesy.
Součástí kampaně byla petice proti vybíjení zvířat z tropických pralesů, která byla po skončení kampaně doručena Evropskému parlamentu a představitelům vlád evropských i afrických zemí s požadavkem zastavit ilegální lov.

Gorily v polievkeKopf eines gewilderten Gorillas  a iné každodenné!!! záležitosti

Vyvražďovanie africkej zvery kvôli obchodovaniu s mäsom z divočiny

 

 

 

   
Pri pohľade na tieto obrázky už naozaj neviem, čo si mám myslieť...

 

tak toto je zoo v Ceskej republike, ktora sa zucastnila na na podpisovej kampani

 

STOP zabíjaniu zvierat

Anglicko, Škótsko, Wales, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Taliansko a niektoré spolkové republiky Nemecka úplne zakázali alebo drasticky znížili a obmedzili chov kožušinových zvierat prísnymi pravidlami. Veľmi progresívne postupuje Švédsko a Írsko. Dôvodom je presvedčenie, že chov kožušinových zvierat a kožušinový priemysel sú neetické a morálne neospravedlniteľné. Trendom nového milénia je úplné zrušenie kožušinových fariem.

 

Vo Švajčiarsku líšky a norky označili za divožijúce zvieratá, ktoré sa nesmú chovať v klietkových chovoch už v roku 1991 a odvtedy tam neexistuje jediná farma na chov líšok a noriek. Švajčiarsky príklad bol krátko nato nasledovaný spolkovými republikami Bavorskom a Hessenskom. A od roku 1998, kedy bola zatvorená posledná kožušinová farma v Rakúsku, sa k tejto skupine pridalo Anglicko, Škótsko, Wales, Taliansko a Holandsko, ktoré bolo mimochodom jedným z najsilnejších exportérov kožušín líšok a noriek.

V Holandskom návrhu zákona z 18. októbra 2001 stojí:
"My Beatrice, z božej vôle kráľovná Holandska, princezná z Orange -Nassau, oslovujeme tu prítomných. Nech sú pozdravení tí, ktorým je určené počuť nasledovné. Nech je ustanovené: Pretože sme zvážili a rozhodli, že je žiadúce zakázať chov a zabíjanie zvierat, ktoré sú chované a zabíjané iba kvôli získaniu kožušiny, oznámili sme Rade Štátu, že schvaľujeme a ustanovujeme:

  • Farmový chov zvierat za účelom kožušiny je zakázaný.
  • Zabíjanie alebo zdôvodňovanie zabíjania zvierat iba za účelom získania kožušín z takýchto zvierat je zakázané.

Tento hlas nebol ojedinelým. Pod tlakom iniciatívnych legislatívnych návrhov vlád spomínaných krajín, ktoré tak reagovali na "vôľu ľudu" a kampaní európskych ochranárskych organizácií, Európska únia zadala Stálemu veterinárnemu výboru pre otázky zdravia a pohody zvierat (SCAHAW) úlohu pripraviť komplexnú správu o súčasnom stave chovu zvierat na kožušinových farmách. Tento v decembri 2001 publikoval vyše 200 stránkovú správu, podľa ktorej podmienky chovu kožušinových zvierat v krajinách EÚ "by mali byť výrazne zmenené a zlepšené tak, aby poskytovali environmentálnu komplexnosť prostredia pre chované zvieratá za účelom podpory ich prirodzeného správania."

Mark Glover - riaditeľ organizácie Respect for Animals hovorí, že Angličania a Holanďania reagujú na informácie v médiách veľmi pozitívne a živo sa zaujímajú aj o kampane mimovládnych organizácií. Len tak bolo možné dosiahnuť to, že vo Veľkej Británii obchod s kožušinami klesol takmer o 90%. "V Londýne máte problém nájsť kožušníctvo", hovorí Glover, "75% ich bolo zatvorených v posledných piatich rokoch. V takejto situácii už nebolo tažké presvedčiť obe snemovne parlamentu, aby prijali zákaz chovu kožušinových zvierat v Anglicku, Škótsku a Walese."

 

Rovnaké názory o neetickosti zabíjania kožušinových zvierat zdieľal s ochranármi aj poradný orgán vlády Veľkej Británie pre chov zvierat - FAWC Farm Animal Welfare Council (Rada pre ochranu zvierat), ktorý navrhoval zakázať chov kožušinových zvierat už začiatkom 90- tych rokov. Nakoniec situácia dozrela natoľko, že v roku 2001 tajomník MAFF - Ministry of Agriculture, Fishery and Food - Ministerstva pôdohospodárstva Veľkej Británie, pán Elliot Morley prehlásil:
"Morálka a etika sú veľmi dôležité v našom vzťahu k zvieratám. Chov kožušinových zvierat sa nezhoduje s pravými hodnotami človeka a so správnym postojom k hodnote života zvieraťa. Život zvieraťa nesmie byť likvidovaný tam, kde chýba pre taký čin odôvodnenie a kde sa parafrázuje iba úžitok pre ľudí. Rovnako žiadne zviera nesmie byť odchované alebo selektované pre takýto účel bez adekvátneho odôvodnenia. Toto je základom našich argumentov týkajúcich sa morálky, ktoré sa vzťahujú na chov kožušinových zvierat."

Toto neobvykle jednoznačné stanovisko bolo nezávisle potvrdené vedeckým výskumom. Správa o vhodnosti podmienok chovu kožušinových zvierat publikovaná Prof. D. Broomom z Univerzity v Cambridge zverejnila údaje o vysokom výskyte stereotypií a deštruktívnych prejavov, vysokú úmrtnosť a kanibalizmus. Podmienky chovu líšok a norkov v drôtených klietkach v Európe boli označené za veľmi chabé.

Toto zbytočné utrpenie sa však odohráva mimo dosah očí verejnosti a len kvôli módnym výstrelkom. Podľa posledných štatistík sa až 80% kožušín používa len na dozdobovanie odevov (lemy, okraje, obruby, ozdoby , teda neslúžia dokonca ani na zahriatie. V súčasnom svete módy však existuje množstvo estetických a praktických alternatív ku kožuchom, jednak sú to oveľa ľahšie a praktickejšie odevy z prírodných bavlnených alebo aj syntetických materiálov, ako aj umelé kožuchy, ktoré sa ľahšie ošetrujú a sú trvácnejšie.

Napriek tlaku kožušinovej lobby viac ako 70 svetových módnych návrhárov verejne odmieta používať pravé kožušiny na svoje modely a namiesto nich používajú umelé. Medzi nich patria napríklad Oleg Cassini, Giorgio Armani, Calvin Klein, Stella Mc Cartney, Fernando Sanchez a ďalší. K početným kampaniam proti chovu a zabíjaniu kožušinových zvierat sa pripojili desiatky osobností šoubiznisu : Kim Basinger, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tyra Banks, Woody Harrelson, Alec Baldwin, Pamela Anderson, Janie Garth, Paul Mc Cartney a mnohí ďalší.

 

Boj za zrušenie kožušinových fariem podporilo aj 70 popredných svetových akademikov, teológov, filozofov a etikov zo 14 krajín Európy, Ameriky a Austrálie, ktorí sa podpísali pod publikáciu prof. Andrewa Lidzeya (profesora Oxfordskej univerzity - Etické dôvody hovoriace proti používaniu zvierat za účelom získavania kožuchov. Z nej citujeme záverečnú výzvu:
"Sme presvedčení, že chov zvierat za účelom získania kožuchov by mal byť odstránený. Takýmto zákazom ľudstvo neprichádza o nič morálne hodnotné, naopak veľa získa. Neúspech legislatívneho zákazu chovu kožušinových zvierat by znamenal obrátiť sa chrbtom dlhej histórii vývoja legislatívy zameranej proti páchaniu krutosti. Znamenalo by to, že sme sa vzdali v boji za odstránenie neospravedlniteľného utrpenia v našej spoločnosti. Zakotvilo by to precedens, ktorého je potrebné sa obávať - precedens o tom, že komerčné záujmy sú imúnne voči morálnemu cíteniu a hlasu verejnosti. Bol by to akt ignorancie voči vedeckým poznatkom o cítení a behaviorálnej komplexnosti zvierat, ktoré s nami spoluobývajú túto planétu. Preto žiadame všetky - ale najmä členské krajiny EÚ - aby venovali tejto téme okamžitú pozornosť."

Publikácia bola vydaná s podporou islámskeho etika, ochrancu ľudských práv, vysokého komisára OSN a viceprezidenta WWF (World Wildlife Foundation) princa Saddrudina Aga Khana a jeho manželky Catherine Aleya Aga Khan, honorárnej patrónky Fur Free Aliance, ktorá bojuje proti svetovému chovu a lovu kožušinových zvierat

zdroj: http://rusinkoo.blog.cz/0801/stop-zabijeniu-zvierat

 

http://www.slobodazvierat.sk/Kampane.campaigns.0.html

tu su kampane zo slobody zvierat...neskor ich sem aj dam:)

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek